Zařídíme

  • Návrh fotovoltaické elektrárny na míru
  • Projekt pro připojení k distribuční soustavě
  • Vytvoření projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny
  • Zpracování dotační žádosti se všemi povinnými přílohami
  • Dodání všech komponent fotovoltaické elektrárny
  • Odbornou montáž fotovoltaické elektrárny
  • Provedení elektroinstalačních prací
  • Revizi fotovoltaického systému
  • Konečné zprovoznění
  • Prediktivní údržba fotovoltaického systému

Záruky fotovoltaický systém

25 let

Výkon panelů 84,8%

12 let

mechanické části panelů

10 let

střídač

10 let

baterie

2 roky

práce