Měření izolačního odporu FV panelů nebo stringů

Měření izolačního odporu na FV systémech není snadné vzhledem k tomu, že FV panely stále generují energii, a tedy na jejich výstupních svorkách je stále napětí. Pro měření izolačního stavu FV využíváme speciální přístroj KEW 6024 PV, který nám umožňuje ověřit izolační stav za plného provozu.

Naše kompletní diagnostika fotovoltaické elektrárny zahrnuje:

  • Kontrolu vadných fotovoltaických článků
  • Kontrolu vadných konektorů
  • Lokalizaci míst, kde dochází ke ztrátě vyrobené energie
  • Kontrolu přehřívání střídačů
  • Kontrolu nedotažených spojů
  • Měření napětí na panelech a bateriích
  • Měření proudu který prochází regulátorem
  • Kontrola nastavení regulátoru
  • Kontrola pojistek, jističů a všech svorek

Výstupem z naší diagnostiky fotovoltaické elektrárny je souhrnná zpráva o stavu FVE a návrh opatření a doporučení k optimalizaci výroby

Záruky fotovoltaický systém

25 let

Výkon panelů 84,8%

12 let

mechanické části panelů

10 let

střídač

10 let

baterie

2 roky

práce